Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό αξιολόγησης Υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων Ακαδ. Έτους 2023-2024 (Συμπληρωματική Προκήρυξη στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου”)

Πρακτικό αξιολόγησης Υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου

Ενστάσεις γίνονται από 13-10-2023 έως και 17-10-2023 ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση secreteriat-accfin@hmu.gr

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο