Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Α.Υ βάσει της συμπληρωματικής προκήρυξης 6405 Φ30.2 18-18-2021

Δείτε εδώ το πρακτικό

Κατά του πρακτικού αξιολόγησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση από 10-11-2021 (ημερομηνία ανάρτησης πρακτικού αξιολόγησης) έως και 15-11-2021 ώρα 13:00.

Ενστάσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο mail: ehitas@hmu.gr, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθημερινά από 10-11-2021 μέχρι 15-11-2021 ώρα 13:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο