Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτικό για την Αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Α.Υ της προκήρυξης με αρ.πρωτ.:3135/Φ30.2/03-06-2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων ακαδ. υποτρόφων της προκήρυξης με αρ.πρωτ.:3135/Φ30.2/03-06-2021. Δείτε εδώ το σχετικό πρακτικό.

Κατά του πρακτικού αξιολόγησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση από 25-8-2021 (ημερομηνία ανάρτησης πρακτικού αξιολόγησης) έως 30-8-2021 ώρα 15:00.

Ενστάσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στο mail: ehitas@hmu.gr, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθημερινά από 25-8-2021 μέχρι 30-8-2021 ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο