Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Μετάβαση στο περιεχόμενο