Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (L.A.FI.M.)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Λογιστικής κα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), με τριετή θητεία, από 01-09-2022 έως 31-08-2025.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και για το χρονικό διάστημα από 10:00′ έως 12:00′.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο