Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφασίζει την Προκήρυξη Εκλογών την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2023 – 31.08.2024.
Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφασίζει την Προκήρυξη Εκλογών την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2023 – 31.08.2024.
Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο