Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας αποφασίζει την Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2023 – 31.08.2024.
Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας αποφασίζει την Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με θητεία από 01.09.2023 – 31.08.2024.
Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο