Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θέσεις Εντεταλμένου Διδάσκοντα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στα αντίστοιχα Γνωστικά Αντικείμενα:

Γνωστικά
Αντικείμενα
Διδακτικό
Έργο
Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου 1. Αστικό Δίκαιο (1ο εξάμηνο, Υ)
2. Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο, Υ)
3. Ειδικά Θέματα Δικαίου (3ο εξάμηνο, Υ)
4. Λογιστικό και Ελεγκτικό Δίκαιο (7ο εξάμηνο, Υ)
Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (2ο εξάμηνο, Υ)
2. Μάρκετινγκ (3ο εξάμηνο, Υ)
3. Στρατηγικό Μάνατζμεντ (6ο εξάμηνο, Ε/Υ)
4. Ηγεσία (7ο εξάμηνο, Ε/Υ)
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση 1. Οικονομικά Μαθηματικά (2ο εξάμηνο, Υ)
2. Δημόσια Οικονομική (3ο εξάμηνο, Υ)
Λογιστική 1. Ειδικά Θέματα Λογιστικής (7ο εξάμηνο, Ε/Υ)

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2023, στη Γραμματεία του Τμήματος.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο