Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδ. έτους 2019-2020 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο