Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή στις ομάδες του μαθήματος Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ότι έγινε ανακατανομή στις ομάδες του μαθήματος λόγω των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν  στην υποβολή των δηλώσεων τους. Οι Μη Υπόχρεοι φοιτητές έχουν ενταχθεί όλοι στην ομάδα 10 και οι φοιτητές που δήλωσαν πρώτη φορά το μάθημα έχουν ανακατανεμηθεί στις υπόλοιπες ομάδες. Οι Υπόχρεοι θα ενημερωθούν με ανακοίνωση στα email τους για την νέα ομάδα που εντάχθηκαν  από τον  διδάσκοντα της νέας ομάδας.

Ηράκλειο 22/2/2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο