Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξέταση μαθήματος Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Πληροφορικά Συστήματα – ERP (SAP)

Η εξέταση του μαθήματος Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Πληροφορικά Συστήματα – ERP (SAP) θα γίνει μόνο με φυσική παρουσία την Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 17:00′-19:00′

Μετάβαση στο περιεχόμενο