Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών μετεγγραφών-μετακινήσεων φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, των οποίων η μετεγγραφή – μετακίνηση έγινε δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ότι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο email secretariat-accfin@hmu.gr ή να προσκομίσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία (ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. καθημερινά) όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν καθώς και φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, Αίτηση Μετεγγραφής-Μετακίνησης καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνήσιου αυτής, στη οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλουν είναι ακριβή και αληθή.

Προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από Τετάρτη 09-11-2022 έως και Τετάρτη 16-11-2022.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για να προχωρήσουν στην Διαγραφή τους από το Τμήμα Εισαγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2810 379636, 2810 379629, 2810 379612.

Ηράκλειο: 8-11-2022
Η Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο