Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θέση Πρακτικής Άσκησης στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση, ότι η Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης προσφέρει μια θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με έναρξη την 1η Ιουλίου 2022.
Όποιος φοιτητής ή όποια φοιτήτρια ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μέχρι τις 15/6/2002 το αργότερο με το κ. Αναστασάκη Ανδρέα, Πρόεδρο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, στο τηλέφωνο 2810379660 και στο email: anastasakis@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο