Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βραβεία αριστείας στους αποφοίτους του Τμήματος

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η Grant Thornton, Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων προς όφελος της επαγγελματικής κατάρτισης των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος καθώς και της στήριξης της έρευνας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης.

Δείτε το σχετικό άρθρο στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο