Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βραβείο Έρευνας στο ΕΛΜΕΠΑ έλαβαν ο Υποψήφιος Διδάκτορας Νεκτάριος Γαβριλάκης και ο Καθηγητής Χρήστος Φλώρος

Το ερευνητικό άρθρο με τίτλο The impact of heuristic and herding biases on portfolio construction and performance: the case of Greece’, με συγγραφείς τον Υποψήφιο Διδάκτορα Νεκτάριο Γαβριλάκη και τον Καθηγητή Χρήστο Φλώρο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο Review of Behavioural Finance, βραβεύτηκε ως εξαιρετικό άρθρο από τον Διεθνή Εκδοτικό οίκο Emerlad. Συγκεκριμένα, το άρθρο κέρδισε το βραβείο Outstanding Paper in the 2023 Emerald Literati Awards. H συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην ανάλυση και επίδραση ευριστικών (heuristic) και συμπεριφορικών παραγόντων στη κατασκευή και απόδοση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα. Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι οι ευριστικοί κανόνες επηρεάζουν τους ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι επαγγελματίες επηρεάζονται όχι μόνο από τους ευριστικούς κανόνες αλλά και από την θεωρία της αγέλης σχετικά με την κατασκευή και απόδοση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Τέλος, οι συγγράφεις συστήνουν στους επενδυτές και επενδυτικούς συμβούλους να επιλέγουν επαγγελματικά εργαλεία κατασκευής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου προκειμένου να αποφύγουν συμπεριφορικά σφάλματα.

Ο Δρ. Χρήστος Φλώρος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στη ‘’Λογιστική και Ελεγκτική’’ και στη ‘’Χρηματοοικονομική Διοίκηση’’ του ΕΛΜΕΠΑ. Επίσης, είναι Διευθυντής του θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου στη ‘’Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση’’ (LAFIM), καθώς και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του ΠΑΚΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ. Ο Δρ. Φλώρος υπήρξε εκλεγμένος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης τη περίοδο 2017-2022 και Πρόεδρος του Τμήματος ΛΟΧΡΗ τη περίοδο 2015-2017. Το ερευνητικό του έργο διακρίνεται από τον υψηλό αριθμό των ετεροαναφορών (5340, h-index 38), ενώ έχει συμπεριληφθεί στους κορυφαίους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους της Ελλάδας σύμφωνα με τη κατάταξη της διεθνής λίστας Stanford (2% ερευνητών παγκοσμίως), του RePEc/IDEAS και του AD Scientific Index.

Ο Νεκτάριος Γαβριλάκης εργάζεται ως πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό στέλεχος Private Banking σε ελληνική τράπεζα τα τελευταία 18 έτη διατελώντας καθήκοντα διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Διατέλεσε στέλεχος Χρηματιστηριακής εταιρείας και ελεύθερος επαγγελματίας στον Χρηματιστηριακό χώρο. Εισηγητής σε πλήθος επιδοτούμενων προγραμμάτων πιστοποιημένων φορέων σε θέματα Διοίκησης επιχειρήσεων,  Χρηματοοικονομικής και Πωλήσεων. Είναι Διδάσκων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) σε μαθήματα κυρίως χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο