Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αφορά την παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19), ΦΕΚ 4088/τ.Β/30-07-2022, προτείνεται:
«H χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψήφιους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)».

Ηράκλειο 01/09/2022
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο