Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις – Αναθέσεις Πτυχιακών Εργασιών (Π/Ε) ακαδ. έτους 2021-2022Χ

Ανακοινώνεται α) στους διδάσκοντες – εποπτεύοντες Π/Ε, καθώς και β) στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που έχουν δικαίωμα ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ( δηλ. έχουν περάσει 31 από τα 39 μαθήματα του ΠΠΣ και είναι εγγεγραμμένοι στο έβδομο (Ζ’) ή μεγαλύτερο εξάμηνο), ότι η διαδικασία δηλώσεων – αναθέσεων ΠΕ για το τρέχον εξάμηνο 2021 – 2022Χ έχει τροποποιηθεί, συνεπώς από φέτος ισχύει νέος Κανονισμός Π/Ε (Απόφαση ΣΤ 41/22-03-2021):

Ο νέος Κανονισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ( Σπουδές -> Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ -> Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών ):

https://accfin.hmu.gr/wp-content/uploads/2021/04/Neos-KanonismosPE-TEI-22-3-2021.pdf

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό πρέπει να γίνει:

α) Ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών στο μάθημα «Πρόθεση Ανάληψης Π/Ε –  (ΛΧ 7199)». Η εγγραφή γίνεται από τους ΠΦ μία φορά (μόνο αν δεν έχουν αναλάβει ήδη Π/Ε).

β) Εγγραφή των φοιτητών στο eClass του Τμήματος στο μάθημα «Τμήμα ΛΧ _Πτυχιακές Εργασίες (DLH219).

γ) Δήλωση των  θεμάτων Π/Ε από τους διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Μεταδιδάκτορες και Υπότροφους). Οι δηλώσεις θεμάτων  θα γίνουν, με βάση τον Κανονισμό Π/Ε, την εβδομάδα που ακολουθεί την οριστικοποίηση από τη Γραμματεία των δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών, (δηλ. από 4-10-21 έως 8-10-21). Ο αριθμός θεμάτων θα ανακοινωθεί στους διδάσκοντες με νεότερο μήνυμα τη Δευτέρα 4/10/21. (Υπενθυμίζω ότι δε γίνεται πλέον από τους διδάσκοντες καταχώρηση στο eClass των Εντύπων 1 &2 καθώς αυτά έχουν καταργηθεί).

δ) Ανάληψη Θέματος από τους φοιτητές. Θα καθοριστεί στους φοιτητές με νεότερη ανακοίνωση η ακριβής ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής δηλώσεων για ανάληψη θέματος Π/Ε. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Π/Ε «η έναρξη υποβολής δηλώσεων φοιτητών για ανάληψη θέματος ξεκινάει (3) τρεις ημέρες – όχι απαραίτητα εργάσιμες – μετά την ανακοίνωση του Πίνακα Θεμάτων Π/Ε» ( βλέπε Β2, παρ. 11 του Κανονισμού Π/Ε).

Ρυθμίσεις για όσους έχουν ήδη αναλάβει Π/Ε σε παλαιότερα εξάμηνα.

Σύμφωνα με την Παρ. Β.9. του Κανονισμού Π/Ε προβλέπονται «Μεταβατικές Προβλέψεις» που αναφέρουν ότι:

«Οι εγκεκριμένες από τη ΣΤ 41/22-3-2021 τροποποιήσεις του κανονισμού Π/Ε τίθενται σε ισχύ από το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022. Για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 ή παλαιότερα εξάμηνα εφαρμόζονται  οι προβλέψεις του αμέσως προηγούμενου κανονισμού Π/Ε.

Όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί το χρόνο ανάθεσης της Π/Ε, βάσει του προηγούμενου κανονισμού, θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα απαιτούμενα, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης, μέχρι 31/12/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή υπάγονται στις προβλέψεις του παρόντος κανονισμού.

 

Με εκτίμηση,

Γιώργος  Γαλυφιανάκης

Επίκουρος Καθηγητής,  Υπεύθυνος Π/Ε

Μετάβαση στο περιεχόμενο