Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πλήρωση θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δείτε εδώ την προκήρυξη
Αίτηση υποψηφίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο