Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ (διάρκεια 3 μήνες)

Προϋποθέσεις – Διάρκεια

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις (3) μήνες. Αποτελεί Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της είναι: α) ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να βρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών και β) να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 160 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα.

Κανονισμός

Έντυπα

Μετάβαση στο περιεχόμενο